گز عمده مظفری

عرضه گز مظفری

عرضه عمده انواع گز سکه ای مظفری

گز به صورت های مختلف مانند سکه ای، آردی،لقمه ای، سوهان گزی، گز بستنی و در طعم های متنوع تولید می شود که می تواند رضایت هر ذائقه ای را به خود جلب کند. انواع گز مظفری با بهترین مواد اولیه مانند انگبین و عسل و مواد طبیعی در خط تولید بسیار پیسرفته بهداشتی تولید […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید