پخش گز اصل انگبین

مرکز پخش گز انگبین اصل

مرکز پخش بازار گز ایران از گزها را می توان تولیداتی از تمامی انواع گزها معرفی کرد من جمله گزهای اصل انگبین دار اصفهان بلداجی. بنابراین در این مرکز پخش گز عرضه شده به طور مستقیم از مرکزهای تولیدی تهیه و روانه ی بازار مصرف می گردد. و اما وجود این گزهای انگبین دار اصل […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید