نمایندگی گز سفارشی

صادرات گز

نمایندگی فروش گز سفارشی

بازار گز ایران که نمایندگی فروش اینترنتی انواع برندهای تولیدی گز ایران بوده است می توان گفت یک نمایندگی فروش از نوع گزهای سفارشی را نیز دارا می باشد. گز های سفارشی به ثبت رسیده در این نمایندگی فروش اینترنتی همواره سفارشاتی از تهیه و تولید نوع گزهای مخصوص لقمه ای با آردی بوده که […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید