نمایندگی گز ترکمنستان

فروش گز

نمایندگی فروش گز به ترکمنستان

نمایندگی فروش اینترنتی بازار گز ایران به سراسری کشور بوده است و این نمایندگی می تواند عرضه کننده ی گز به کشورهای خارجی نیز بوده باشد که ترکمنستان از جمله ی انها بوده است. این گز شیرینی سنتی ایران در کشورهای خارجی خواهان بسیاری دارا با این وجود هر ساله حجم قابل توجهی از این […]

بیشتر بخوانید
گز

نمایندگی عرضه گز به ترکمنستان

بازار گز ایران که یک بازار بین المللی عرضه کننده ی گز در جهان می باشد می توان گفت نمایندگی فروش و عرضه کننده ی گز به ترکمنستان را نیز دارا می باشد. در ترکمنستان و هر کشور دیگری می توان دید که این شیرینی سنتی ایران به خوبی مورد استقبال همگان قرار گرفته و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید