نمایندگی گز به ترکمنستان

نمایندگی گز به ترکمنستان

اعطای نمایندگی گز به ترکمنستان

بازار گز ایران از بزرگترین فروشگاه های توزیع کننده گز در سراسر کشور بوده و حتی کشورهای دیگر بوده و میزان فروش آن در خصوص برندهای مختلف تولیدی گز به قدری بالا بوده که دست به تاسیس نمایندگی در سایر کشورها جهت فروش آسان تر زده است.یکی از این نمایندگی ها که زیر نظر بازار […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید