نمایندگی گز بندر عباس

نمایندگی گز بندر عباس

نمایندگی پخش گز بندرعباس

در سراسر کشورمان گز هواداران بی شماری دارد به دلیل مزه بی نظیری که این شیرینی دارا می باشد آوازه آن در تمامی استان های کشورمان پیچیده شده است، گز متعلق به اصفهان می باشد و نمونه های مرغوب آن در این استان تولید می گردد بسیاری از هموطنانی که در استان های جنوبی نظیر […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید