نمایندگی گز ارومیه

نمایندگی گز ارومیه

نمایندگی فروش گز ارومیه

برای درست نمودن گز به آرد، شکر، گلاب، سفیده تخم مرغ، انگبین و … نیاز است، البته امروزه از انگبین در درست نمودن گز ها استفاده نمی کنند زیرا این شیره گیاهی بسیار کمیاب شده است به همین خاطر از سایر شیره های گیاهی و طبیعی برای درست نمودن این شیرینی استفاده می کنند، گز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید