صادرات گز مرغوب به عراق

گز بلداجی

صادرات گز اصیل و مرغوب اصفهان به عراق

همیشه برای اینکه اصالت و قدمت ایران را به رخ جهانیان بکشانیم باید هنر و اصالت یکی از شهرای ایران را به دیگر کشورها صادر کنیم.و چه محصولی بهتر از گز که هم قدمت طولانی در ایران دارد و هم هنر دست های هنرمندان اصفهان میباشد.در ای میان کشورهای مرزی ایران از جمله کشور عراق […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید