صادرات گز قزاقستان

صادرات گز زعفرانی

صادرات گز زعفرانی به قزاقستان

گز صادراتی زعفرانی ایران به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صورت می گیرد و در کشورهایی مانند قزاقستان و ازبکستان و آذربایجان بازار مصرف انواع گز ایران رونق بسیار خوبی دارد. صادرات گز زعفرانی به کشور های همسایه می تواند هم درآمدزائی و اشتغال بیشتر در صنعت گز ایجاد می کند. برای صادرات گز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید