صادرات گز دردشتی

صادرات گز

صادرات گز رژیمی دردشتی

آیا از این مسئله که صادرات گز دردشتی به کشور های خارجی انجام می شود مطلع بودید؟ آیا می دانستید که گز رژیمی هم یکی از محصولات صادراتی این مجموعه است؟ امروزه در لیست تولیدی اکثر کارخانه ها از قبیل کارخانه گز دردشتی، گز رژیمی هم وجود دارد. این گز دارای کالری کمی بوده و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید