صادرات گز بیدمشکی به روسیه

سفارش ارسال گز

صادرات گز بیدمشکی مرغوب اصفهان به روسیه

گز مرغوب اصفهان را به سختی میشود در بازار یافت چرا که گز مرغوب مربوط به شهر اصفهان می باشد.زیرا گز را می توان به عنوان شناسنامه اصفهان به حساب آورد.یعنی اگر گز با طعم صیل اصفهان دوست دارید امتحان کنید حتماً به بازار گز ایران سر بزنید. همچنین برای اینکه بخواهید قدمت ایران و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید