صادرات گز به مالزی

سایت صادرات گز

صادرات گز لقمه فله پسته به مالزی

صادرات گز فله انتخابی از تولیدات گز فله ی لقمه ای بوده است. گرچه تولید گز فله ی آردی نیز موجود می باشد ولی در اکثریت موقع این صادرات گز فله از نوع لقمه ای نوع پسته انتخاب می گردد که صادرات گز این بخش می تواند گز صادراتی ارسال به مالزی می باشد. صادرات […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید