صادرات گز اصیل بلداجی

گز بلداجی اصفهان

صادرات گز اصیل اصفهان و بلداجی به روسیه

صادرات گز اصیل تنها از دو شهر اصفهان و بلداجی صورت می گیرد که قطب های تولید گز در کشور می باشد.کشور روسیه،کشور دوست و یک کشور اروپایی که علاقه زیادی به هنر دستان مردان اصفهان دارند که یکی از آنها گز اصیل اصفهان و بلداجی می باشد که به روسیه صادرات می شود.تیم بازار […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید