صادرات گز ارمنستان

صادرات گز به ارمنستان

صادرات گز اصفهان به ارمنستان

برای صادرات غیر نفتی چه مقدار سرمایه گذاری کرده اید.؟آیا صادرات گز اصفهان می تواند ارز آوری خوبی برای کسور داشته باشد.؟ همانطور که می دانیدگز از دیرباز به عنوان شیرینی لذیذ ایران همیشه در مهمانی ها و برای پذیرایی از پادشاهان و وزراء دیگر کشورها که به ایران می آمدن استفاده می شده است.صادرات […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید