سایت گز آردی

گز

سایت فروش گز آردی

فروش گز آردی که محصول اصلی شهرستان نهاوند استان همدان است البته در اصفهان و بلداجی چهارمحال بختیاری نیز تولید می شودف از طریق سایت اینترنتی باعث شده خریداران از هر جای ایران بتوانند به طور مستقیم آن را خریداری نمایند. از انواع گز عرضه شده در بازار مصرف گز آردی است. استفاده از آرد […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید