خرید گز ترنجبینی در کرمانشاه

گز طلائی معراج

قیمت خرید گز ترنجبینی معراج در کرمانشاه

ترنجبین از جمله گیاهان دارویی پر کاربرد و مفید می باشد که درمان بیماری ها از آن استفاده می شود و دارای طبع گرم و تر نیز می باشد.ترنجبین به زبان فارسی همان ترنگبین و به زبان عربی یعنی ترنجبین.ترنجبین شامل ترکیبات قندی از جمله گلوکز،فروکتوز،ساکاروز و ساکارید می باشد و خیلی راحت در آب […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید