تولید کننده گز بلداجی

تولید کننده گز بلداجی

تولیدات شیرینی های سنتی در ایران که بسیار متنوع بوده است هر یک متعلق به بخش های مختلفی بوده است ولی در بین انها گز یکی از سوغاتی ها وشیرینی های سنتی ملی ایران بوده که پایتخت تولید این گز مربوط به استان اصفهان با شهر بلداجی می باشد. حال این تولید کننده های گز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید