تولیدی گز کرمانی

گز آردی کرمانی

بزرگترین تولیدی گز کرمانی

بزرگترین تولیدی گز در ایران که مربوط به قطب و پایتخت های تولید کننده ی گز یعنی اصفهان با بلداجی بوده است می توان در این دو شهر به بازار و فروشگاه های عرضه کننده ی گز بسیاری اشاره کرد. و اما گز موجود در بازار گز اصفهان که هر برندی را می توان معرفی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید