تولیدی گز سکه

تجارت اینترنتی گز

بزرگترین تولیدی گز سكه

طبق تعاریف ارائه داده شده در بخش های پیشین بزرگترین تولیدی گز ایران که متعلق به پایتخت گز، اصفهان با بلداجی بوده است تولیدی گز سکه را می توان در بین برخی از تولید کنندگان گز مشاهده نمود. تولید این گزهای سکه ای و یا برشی که باز به مانند گزهای لقمه ای در دو […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید