اصیل ترین گز نیکومنش

گز نیکومنش

تولید کننده اصیل ترین گز برشی نیکومنش

برای معرفی اصیل ترین خوراکی و شیرینی ایرانی می توان به گز برشی نیکومنش اشاره کرد که در بین تولید کننده های بزرگ و کوجک از اعتبار خاصی برخوردار است. تولید کننده در بخش تولید و نظارت کارخانه گز نیکومنش بسیار با دقت و تحت لیسانس هاس بهداشتی به تولید گز می پردازد و از […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید